Jazdiarensky poriadok


Keďže jazdectvo je nielen veľmi krásny, ale aj nebezpečný šport, platia určité pravidlá na jazdiarni a v teréne, ktoré jazdci musia DÔKLADNE poznať a PRÍSNE dodržiavať. Nevedomosť a nedôslednosť totiž môže byť v takomto prípade nebezpečná pre jazdcov i kone • Na jazdiareň vstupujeme s koňom až po vyzvaní trénerom, nikdy nie samovoľne
 • Jazdci sú povinní striktne dodržiavať pokyny trénera, v prípade, že pokynom nerozumejú, spýtajú sa
 • Dávame pozor na iných jazdcov s koňmi, dodržiavame rozostupy medzi koňmi, ktoré sú stanovené na 1 konskú dĺžku (cca 3 metre)
 • Na jazdiarni platí pravidlo stretávania ľavej ruky, tzn. pri strete dvoch koní v opačnom smere sa vyhýba jazdec idúci na pravú ruku jazdcovi idúcemu na ľavú ruku tak, aby sa jazdci stretali ľavými rukami
 • Kôň stojaci na stene sa stáva prekážkou, ktorú ostatní jazdci s koňom obchádzajú v dostatočnom rozostupe (3 m)
 • Jazdec musí po celý čas sledovať dianie okolo seba, aby sa dokázal vyhnúť akýmkoľvek kolíznym situáciám, ak je to v jeho možnostiach
 • Skúsenejší jazdci berú ohľad na menej skúsených jazdcov
 • Na jazdiarni môže byť počas tréningu len tréner, príp. asistent trénera, ostatní majú vstup zakázaný
 • V okolí jazdiarne nekričíme, nebeháme ani nevykonávame inú činnosť, ktorá by mohla vyplašiť kone na jazdiarni
 • Na jazdiarni je povolené fajčiť, ale ohorky z cigariet sa musia hádzať na určené miesto, nie hocikde po zemi
 • Majitelia koní si jazdiareň zarezervujú minimálne 1 deň vopred, nesmú svojou činnosťou narúšať priebeh jazdeckých hodín