Všetky dôležité články a informácie

Dôležité informáciePre bezpečnosť jazdcov, koní a všetkých, kto sa pohybujú v stajni a jej okolí, je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá. Prosíme preto všetkých, aby si tento stajňový poriadok prečítali a dodržiavali. Ďakujeme :) 


Keďže jazdectvo je nielen veľmi krásny, ale aj nebezpečný šport, platia určité pravidlá na jazdiarni a v teréne, ktoré jazdci musia DÔKLADNE poznať a PRÍSNE dodržiavať. Nevedomosť a nedôslednosť totiž môže byť v takomto prípade nebezpečná pre jazdcov i kone