Všetky dôležité články a informácie

Dôležité informácie
Pre bezpečnosť jazdcov, koní a všetkých, kto sa pohybujú v stajni a jej okolí, je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá. Prosíme preto všetkých, aby si tento stajňový poriadok prečítali a dodržiavali. Ďakujeme :) 


Keďže jazdectvo je nielen veľmi krásny, ale aj nebezpečný šport, platia určité pravidlá na jazdiarni a v teréne, ktoré jazdci musia DÔKLADNE poznať a PRÍSNE dodržiavať. Nevedomosť a nedôslednosť totiž môže byť v takomto prípade nebezpečná pre jazdcov i kone 

Zaujímavé články

Práca školského koňa je tá najťažšia, akú môže kôň robiť. Je to preňho veľmi náročné po fyzickej i psychickej stránke. V niekoľkých nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať, prečo to tak je.

Viete čo EŠTE je dôležité pri práci s koňom?

Samozrejme všetky tie známe vlastnosti a schopnosti, ako dostatok vedomostí a skúseností na danú prácu, trpezlivosť, sebareflexia so zdravou dávkou sebavedomia, oddanosť práci atď. To všetko je mimoriadne dôležité. Ale okrem toho?

Schopnosť  RÝCHLO SA UČIŤJe to pojem, ktorý keď zaznie, vystihuje sen každého skutočného jazdca. Ale čo to vlastne znamená a ako ho dosiahnuť?