Všetky dôležité články a informácie

Dôležité informácie
Pre bezpečnosť jazdcov, koní a všetkých, kto sa pohybujú v stajni a jej okolí, je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá. Prosíme preto všetkých, aby si tento stajňový poriadok prečítali a dodržiavali. Ďakujeme :) 


Keďže jazdectvo je nielen veľmi krásny, ale aj nebezpečný šport, platia určité pravidlá na jazdiarni a v teréne, ktoré jazdci musia DÔKLADNE poznať a PRÍSNE dodržiavať. Nevedomosť a nedôslednosť totiž môže byť v takomto prípade nebezpečná pre jazdcov i kone 

Zaujímavé články

Práca školského koňa je tá najťažšia, akú môže kôň robiť. Je to preňho veľmi náročné po fyzickej i psychickej stránke. V niekoľkých nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať, prečo to tak je.

Viete čo EŠTE je dôležité pri práci s koňom?

Samozrejme všetky tie známe vlastnosti a schopnosti, ako dostatok vedomostí a skúseností na danú prácu, trpezlivosť, sebareflexia so zdravou dávkou sebavedomia, oddanosť práci atď. To všetko je mimoriadne dôležité. Ale okrem toho?

Schopnosť  RÝCHLO SA UČIŤ