Schopnosť rýchlo sa učiť pri koňoch

Viete čo EŠTE je dôležité pri práci s koňom? 

Samozrejme všetky tie známe vlastnosti a schopnosti, ako dostatok vedomostí a skúseností na danú prácu, trpezlivosť, sebareflexia so zdravou dávkou sebavedomia, oddanosť práci atď. To všetko je mimoriadne dôležité. Ale okrem toho? 

Schopnosť RÝCHLO SA UČIŤ 


Tak ako je každý človek iný, tak je aj každý jeden kôň iný. Na každého platí niečo iné, každý sa bojí niečoho iného a každý inak reaguje na rôzne podnety. Sú veci, ktoré viac či menej fungujú takmer na každého, no vždy sa môže stať, že stretnete koňa, na ktorého nič z tých "overených trikov" neplatí. Medzi šancou, že takého koňa stretnete a počtom koní, s ktorými ste pracovali, je nepriama úmera (tým sa samozrejme myslí, seriózna práca, ako učenie niečoho nového či zlepšovanie už naučených vecí apod. - v tomto prípade nezabúdajme, že pri každej práci s koňom by sme sa mali snažiť zlepšovať a posúvať ďalej, keďže kôň každú jednu interakciu s ním považuje za tréning a vždy si z toho niečo odnáša).

Samozrejme to, že človek stretne koňa, ktorý je úplne iný, ako všetky ostatné, sa môže stať aj trénerovi s 50-ročnými skúsenosťami. Takéto kone sú vždy niečím výnimočné a majú nás niečo naučiť. Resp. všetky kone nás môžu niečo naučiť a my by sme sa od nich mali UČIŤ. A čím RÝCHLEJŠIE sme schopní sa učiť, tým jednoduchšia a príjemnejšia bude spoločná práca pre obe strany.

Pozn.: Učením sa, v tomto prípade myslíme nielen schopnosť vnímať, pozorovať koňa a jeho reakcie, rýchlo ich pochopiť a adekvátne zareagovať alebo naučiť sa adekvátne zareagovať, ale aj poučiť sa z vlastných chýb, nezotrvávať v nich a zmeniť zažité stereotypy.


Ale učenie je predsa nudné, ťažké a nie každému to ide rýchlo, však? Kto by sa chcel učiť po tom,
čo sa musí učiť do školy?

Učiť sa neznamená sedieť nad učebnicou a tlačiť si do hlavy nudné dátumy alebo komplikované fyzikálne zákony. U koní by síce tiež malo prebiehať aj čítaním kníh, avšak tie sú zaujímavé. Učenie však môže vyzerať aj úplne inak.

Pri koňoch je veľmi dôležité počúvať a pozorovať. Pozorne počúvať a pozorovať, čo znamená všímať si nielen koňa a jeho reakcie, ale aj skúsenejšiu osobu. Všímať si čo, kedy a kde robí, ako to robí, ako pri tom stojí, ako sa hýbe, akú emóciu pri tom prežíva, ako rozpráva... Všetko toto ovplyvňuje výsledok danej činnosti a ďalší priebeh práce.
Všímať si toto všetko je najjednoduchší, najzaujímavejší a zároveň veľmi účinný spôsob, ako získavať nové poznatky. Nikdy neviete, čo sa môže prihodiť a kedy sa môžete naučiť niečo nové.

Samozrejme, nikto nehovorí, aby ste každý jeden detail všetkého, čo vidíte, okopírovali. Môže sa stať, že narazíte na človeka, ktorý síce má viac skúseností všeobecne, no nemusí ich mať v tej danej oblasti, alebo jeho prístup nemusí byť správny alebo pre vás sympatický či prijateľný. Tak ako všade inde platí, že by ste nové informácie nemali slepo prijímať a veriť im, ale overiť si ich, zanalyzovať, vyhodnotiť a prefiltrovať. Teda vybrať si tie užitočné či správne informácie. A nezabúdajte, že aj z nesprávneho príkladu sa môžete niečo nové naučiť. Napríklad čo nechcete robiť, s čím nesúhlasíte, čomu sa vyhnúť atď. 

Ako odlíšiť SPRÁVNE od NESPRÁVNEHO? 

  • Úplne prvotná indícia, čo je správne alebo nesprávne, je váš pocit z daného diania.
  • Hneď potom sa zamyslíte a zhodnotíte situáciu z hľadiska bezpečnosti všetkých prítomných a welfare koní (alebo aj iných zvierat). To by malo byť na prvom mieste.
  • Potom si pozriete a zvážite, či daný postup, prístup, činnosť funguje a prináša žiadaný efekt. Nenechajte sa však hneď odradiť, niektoré veci u koní trvajú dlho a ak prebiehajú veľmi rýchlo, často nie sú správne, obzvlášť pri jazdení.
  • Nakoniec je dobré sa nad tým s odstupom času zamyslieť a prehodnotiť všetky plusy a mínusy