Jazdecké hodiny

Ponúkame jazdecké hodiny pre začiatočníkov i skúsenejších jazdcov, malých i veľkých, jazdeckú aj teoretickú prípravu na SZVJ. Každému jazdcovi sa dostane individuálneho prístupu na základe jeho možností a schopností pod dohľadom trénera I. kvalifikačného stupňa, s dlhoročnými skúsenosťami od koní, ktorému záleží na Vašom jazdeckom pokroku.


Jazdectvo je súzvuk dvoch duší a tiel v jednom dokonalom celku.