Prečo je veľa školských koní "vyhasnutých"?

Práca školského koňa je tá najťažšia, akú môže kôň robiť. Je to preňho veľmi náročné po fyzickej i psychickej stránke.


Školský kôň nemá jedného jazdca, s ktorým by boli zladení. Strieda sa na ňom mnoho jazdcov a kôň sa musí každému prispôsobiť. Každý jazdec má trochu iný štýl jazdenia, inú rovnováhu, inak používa pomôcky - s inou silou, plynulosťou, nadväznosťou atď., nehovoriac o tom, že pre začínajúcich jazdcov je náročné použiť pomôcky správnym spôsobom a so správnym načasovaním. Taktiež majú problém s vlastnou rovnováhou, správnym sedom a celkovo ovládaním vlastného tela. Každá stuhnutosť a strata rovnováhy je problém, ktorý musí kôň vyrovnávať svojím telom. Každé tvrdé dopadnutie do sedla odnáša jeho pohybový aparát. Každé zaváhanie v rovnováhe jazdca, každý pohyb jazdca, vyvádza koňa z rovnováhy a núti ho premýšľať ako a či vôbec na to reagovať. Každý necitlivý pohyb jazdca kôň cíti a je mu nepríjemný. Mnoho pohybov (pre koňa pokynov) si jazdec neuvedomuje a následnú reakciu koňa považuje za neposlušnosť, ktorú náhlivo opravuje. Pri častom opakovaní takejto situácie kôň stráca nielen chuť do práce, ale i sebavedomie, pretože je prakticky káraný za svoju snahu a citlivosť na pokyny. Naviac sa musí popasovať s psychickým rozpoložením každého jedného jazdca a spracovať ho. Negatívne emócie ako strach, hnev, frustráciu, neistotu či nervozitu kôň vnímajú veľmi citlivo a vyčerpávajú ho. Mimoriadne náročná je preňho zmätenosť, nerozhodnosť a chaotickosť. Nedostatok rozhodnosti, váhanie a pochybnosti, bežné zo strany začiatočníkov, často vedú k tomu, že kone sa splneniu takto podaných požiadaviek vyhýbajú, keďže netušia, či ich naozaj splniť a naučili sa, že sa takto môžu danej práci vyhnúť alebo ju oddialiť. Zároveň tým robia jazdcovi službu, pretože mu nastavujú zrkadlo a dávajú priestor na zlepšenie. K tomuto všetkému môže dôjsť už v priebehu 1 lekcie.

Ak školský kôň nemá dostatok fyzického a psychického oddychu, no súčasne správne vedenej práce, pri ktorej naspäť získa správne návyky, radosť i sebavedomie, časom otupie na pomôcky, práca ho prestane baviť, vytvára si rôzne zlozvyky apod.