KoňoActivity

Hádam každý už dnes pozná hru Activity. Zelená hracia plocha a množstvo kartičiek s ešte väčším množstvom termínov na hádanie v troch disciplínach - pantomíma, kreslenie, rozprávanie.

S nami je však táto hra trošku iná, než klasická!


Hra KoňoActivity je nami vytvorená verzia klasických Activity, no plánik a panáčikovia sa Vám budú hodiť z tej pôvodnej.  Naviac budete potrebovať hraciu kocku. Namiesto bežných termínov a čudesných výrazov tu budete hádať rôzne termíny z konského sveta. Medzi kartičkami sú náhodne namiešané jednoduchšie aj zložitejšie veci, takže s prípadnou malou pomocou internetu hru môžete hrať aj s "nekoniarskymi" známymi a priateľmi :)

S našimi KoňoActivitami je väčšia zábava, pretože hráči si nedokážu vybrať políčka, kam sa chcú posunúť, a tak príde na rad pantomíma, kreslenie aj rozprávanie, a to vždy úplne náhodne. Hráč, ktorý uhádne si totiž hádže kockou a kocka rozhodne o tom, kam sa posúva! Ale pozor - 6 tu neexistuje. Ak padne ⑥, posúvaš sa len o 1 políčko!


K dispozícii sú 3 verzie balíčkov kariet


Základná sada - obsahuje 90 hracích kariet, teda rôznych termínov (po 30 v každej disciplíne). Mohli ste sa s ňou stretnúť u nás v stajni, napríklad na letných táboroch.

Rozšírená sada - obsahuje 72 nových hracích kariet, (po 24 v každej disciplíne). Úplne nové termíny na hádanie!
Komplet sada - obsahuje všetkých 162 hracích kariet (po 54 v každej disciplíne) zo Základnej aj Rozšírenej sady za zvýhodnenú cenu.
Vianočná sada - unikátna sada 3 kariet so zimnou tematikou, dostupná len v Adventných kalendároch pre rok 2021.

Pravidlá

A ako sa teda naša hra hrá?


Všeobecne

K hre potrebujete: 1x hrací plán Activity, panáčikovia, hracia kocka, KoňoActivity karty, pero/ceruzka, papier, časovač/presýpacie hodiny (mobil)


V hre sa nachádzajú 3 druhy kariet - Rozprávanie, Kreslenie a Pantomíma.

  • Rozprávanie znamená, že hráč musí spoluhráčovi, resp. spoluhráčom, slovne opísať alebo vysvetliť termín, ktorý má na kartičke. Pri tomto opise nesmie použiť slová ani slovotvorný základ z hádaného termínu. V prípade takejto chyby sa hádaný termín automaticky považuje za neuhádnutý. Hráč by sa mal taktiež vyhnúť ukazovaniu na predmety či iných mimických a gestikulačných pohybov.
  • Kreslenie je disciplína, v ktorej je nutné nakresliť predmety, ktoré majú spoluhráči hádať, či iným spôsobom pomocou nakreslených obrázkov naviesť spoluhráčov k uhádnutiu termínu. V tejto disciplíne hráč nesmie rozprávať ani používať gestikuláciu. Môže len odsúhlasiť/neodsúhlasiť hádanie spoluhráčov, či ukázať počet hádaných slov. Taktiež by sa mal vyvarovať písaniu písmen a čísel.
  • Pantomíma alebo ukazovanie spočíva v používaní čisto gestikulačných a mimických pohybov k vysvetleniu hádaného termínu. Hráč môže predvádzať hocijaké pohyby, aby spoluhráčom napodobnil či ukázal, čo majú hádať, nesmie pritom rozprávať a nemal by vydávať ani iné zvuky, či priamo ukazovať na hádaný predmet, ak ho má nablízku. Hráč môže ukázať/povedať koľko slov má hádaný termín.


O postupe po hracej ploche rozhodujú dva aspekty: 

  • Uhádnutie, resp. neuhádnutie hádaného termínu
  • Hodnota padnutá na hracej kocke, pričom číslo ⑥ sa považuje za ①, tzn. hráč, ktorý hodí šestku, sa posúva len o 1 políčko.

O disciplíne, v ktorej hráč predstavuje hádaný termín spoluhráčom rozhoduje:

  • V priebehu hry (tzn. ak hráč/dvojica nestojí "v domčeku" na začiatku hry), políčko, na ktorom hráč stojí
  • Na začiatku hry vlastný výber disciplíny / dohoda hráčov

Vyhráva hráč/dvojica, ktorý/á sa dostane do cieľa najskôr!


Hra vo dvojiciach

Hráči vytvoria dvojice a hru začína dvojica s najnižším vekovým priemerom. Jeden z dvojice si vyberie kartičku z kôpky kariet podľa svojho výberu či dohody medzi hráčmi. Prečíta si termín, ktorý má spoluhráčovi predstaviť, rozmyslí si, ako a čo ukáže/nakreslí/povie, a keď je pripravený začne. Háda len druhý z dvojice. Na rozmyslenie dostane hráč toľko času, koľko potrebuje alebo si hráči vopred na začiatku hry stanovia limitovaný čas. Na uhádnutie majú hráči 60 alebo 90 sekúnd - záleží na dohode hráčov na začiatku hry. Tieto časy sa potom v priebehu hry nemenia.
Ak hráč uhádne hádaný termín, hádže kockou a posúva sa o daný počet políčok. Ak hráč neuhádne v stanovenom čase, zostáva ich panáčik "v domčeku" a čakajú na svoju príležitosť v ďalšom kole. Potom nasleduje ďalšia hráčska dvojica, až kým všetky nedokončia prvé kolo. 
V druhom kole sa hráči vo svojich úlohách vystriedajú, teda ten, kto hádal, bude teraz rozprávať/kresliť/ukazovať a naopak. Ak sa hráči v prvom kole pohli z domčeku a stoja na farebnom políčku, o tom, v akej disciplíne bude hráč predstavovať hádaný termín, rozhoduje farba políčka. Ak sa dvojica z domčeka nepohla, stále si môže disciplínu vybrať a takto sa to opakuje až do konca hry.

Hra v jednotlivcoch

Využíva sa najmä ak je nepárny počet hráčov. Každý hráč háda sám za seba. Začína najstarší hráč, ktorý si vyberie kartičku podľa vlastného výberu a ostatným spoluhráčom musí predstaviť termín na kartičke. Hádajú všetci ostatní hráči. Hráč, ktorý uhádne, hádže kockou a posúva sa po hracom poli o počet políčok daný hodnotou na kocke. Následne si vezme kartičku podľa svojho výberu ďalší hráč a toto sa opakuje, až kým všetci hráči nedokončia prvé kolo. 
V ďalšom kole hráč, ktorý už nestojí v domčeku si berie kartičku z kôpky, ktorá odpovedá políčku, na ktorom stojí, a to aj v prípade, že ide predvádzať po prvýkrát. Naopak, ak sa hráč neposunul z domčeka na hraciu plochu, hoci už ukazoval/rozprával/kreslil, môže si brať kartičku z ľubovoľnej kôpky, a to dovtedy, až kým sa sám nedostane na farebné políčka na hracej ploche. Takto sa cyklus opakuje až do konca hry.